L'EQUIP

Professionals amb contrastada experiència i amb vocació de servei

TITULAR:

MIQUEL REGALAT ARROYO

MIQUEL REGALAT ARROYO

Advocat

És Llicenciat en Dret per la Universitat de Navarra i advocat, en exercici, des de l’any 1996.

Ha actuat des d’un inici en els diversos camps del Dret i de l’empresa als quals es continua dedicant actualment.

Pertany al Il.lustre Col.legi d’Advocats de Girona, amb el número de col.legiat 1992.

Ha realitzat diversos cursos de formació específica i especialitzada en matèries com la responsabilitat civil i en especial la responsabilitat civil derivada dels accidents de circulació, en matèria arrendaments urbans, sobre la jurisdicció penal dels menors i en l’àmbit de la violència de gènere i ha realitzat diversos cursos de formació en matèries de dret processal com és la llei d’enjudiciament civil, les reformes del codi penal i el codi civil de Catalunya.

També ha participat en diverses jornades mercantils sobre aspectes del dret de propietat intelectual, industrial, comunicació, gestió d’empreses i emprenoderia.

Col.laborador de diverses assessories de la Garrotxa, Pla de l’Estany i Gironès mitjançant l’assessorament jurídic.

Telf. 972 41 39 46

Fax. 972 42 72 18

miquel@miquelregalatadvocats.com