FISCAL

Des del nostre coneixement i experiència i amb vocació de servei li oferim assessorament i resposta jurídica en diferents matèries:

  • Assessorament fiscal per a particulars i empreses
  • Recursos i reclamacions contra liquidacions fiscals
  • Recursos contenciosos administratius