ADMINISTRATIU

Des del nostre coneixement i experiència i amb vocació de servei li oferim assessorament i resposta jurídica en diferents matèries:

  • Reclamacions patrimonials contra l’Administració.
  • Recursos contenciosos administratius.
  • Impugnació de sancions.
  • Expropiacions.