MODIFICACIÓ DE LA LLEI DEL IMPOST DE SOCIETATS EN RELACIÓ AMB LES SOCIETATS CIVILS, A PARTIR DEL 1 DE GENER DE 2016

MODIFICACIÓ DE LA LLEI DEL IMPOST DE SOCIETATS EN RELACIÓ AMB LES SOCIETATS CIVILS, A PARTIR DEL 1 DE GENER DE 2016

A partir del 1 de gener de 2016 entrarà en vigor la modificació de la Llei del Impost de Societats (Art. 7 LIS). Concretament aquesta modificació afecta a la tributació de les Societats Civils que tinguin personalitat Jurídica i objecte mercantil que passaran a tributar pel Impost de Societats i NO PER IMPUTACIÓ DE RENDES ALS SOCIS com fins ara. Aquest fet comporta l’obligació de portar comptabilitat. (més…)