BLOG / NOTÍCIES

Aquí trobareu les notícies més rellevants de l'actualitat

Modificació de la Llei del Impost de societats en relació amb les societats civils

A partir del 1 de gener de 2016 entrarà en vigor la modificació de la Llei del Impost de Societats (Art. 7 LIS). Concretament aquesta modificació afecta a la tributació de les Societats Civils que tinguin personalitat Jurídica i objecte mercantil que passaran a tributar pel Impost de Societats i NO PER IMPUTACIÓ DE RENDES ALS SOCIS com fins ara. Aquest fet comporta l’obligació de portar comptabilitat. leer más…

Com afecta la reforma penal a les reclamacions per accidents de circulació ja en tràmit?

Com a conseqüència de la reforma del Codi Penal (CP) duta a terme  per la Llei Orgànica 1/2015 que ha entrat en vigor el dia 1 de juliol de 2015 s’han derogat les faltes per lesions imprudents de l’article 621.3 CP mitjançant les quals s’enjudiciava la imprudència lleu posada de manifest en accidents de circulació, que provoquessin lesions que requerissin de més d’una primera assistència facultativa i/o  tractament mèdic quirúrgic, per la curació o estabilització de les lesions. Els accidents de circulació que causaven aquest tipus de lesions eren susceptibles de poder ser denunciats penalment davant del Jutjat d’instrucció corresponent tramitant-se la reclamació pel judici de Faltes, ara derogat. leer más…